Suhtelise õhuniiskuse andur(Relative Humidity Sensor)

 


Inglise keelne kasutusjuhend

Õppeained: füüsika, geograafia

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle

Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/rh-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=608

 

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.