Kolorimeeter(Colorimeter)

Inglise keelne kasutusjuhend


Õppeained: keemia, bioloogia

Kolorimeetri abil on võimalik määrata tundmatu lahuse kontsentratsiooni. Lainepikkused 430, 470, 565 ja 635 nm

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/col-bta/

2.http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=651

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.