Pinnase niiskuse sensor(Soil Moisture Sensor)

Kasutamist selgitav inglise keelne video.

Inglise keelne kasutusjuhend pdf variant.

Õppeained: geograafia, bioloogia

Sensorit on võimalik kasutada erinevate pindade niiskuse sisalduse määramine, selle mõju uurimine elustikule pinnases.

Mõõtevahemik 0...47%, eraldusvõime 0,1%

Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/sms-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=699

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.