Gaasilise hapniku sensor(O2 Gas Sensor)

Inglise keelne video kasutamise kohta. Video.

Inglise keelne kasutusjuhend

Sensor on mõeldud gaasilise hapniku mõõtmiseks.Mõõtevahemik 0 kuni 27%

Õppeained: bioloogia, keemia

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle

 

Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/o2-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=693


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.