Vee voolukiiruse sensor(Flow Rate Sensor)

Inglise keelne kasutusjuhend


Sensor mõõdab vee kiirust ojas, jões jm veekogus. Mõõtepiirkond 0...4 m/s, kaabli pikkus 5 m. Kokkukäiva varrega. Temperatuuri vahemik (0 - 70)°C.

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


Kasutatud allikad:

1. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=662

2. http://www.vernier.com/products/sensors/flo-bta/

 
Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.