Südametöö monitor(Hand-Grip Heart Rate Monitor)

Inglise keelne kasutusjuhend

 

Inglise keelsed selgitused kasutamise kohta. Video 

Inglise keelne kasutusjuhend.

Õppeained: bioloogia, kehaline kasvatus, inimeseõpetus, füüsika, loodusõpetus

Sensori abil saab mõõta pulssi intentsiivust. Kehalise kasvatuse tunnis oleks võimalik uurida erineva koormuse mõju pulsile. Bioloogia tunnis oleks huvitav võrrelda, milline on pulss erinevatel inimestel. Füüsika tunnis saab välja arvutada nt südamelöögi sageduse jne.

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/hgh-bta/

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.