Magnetvälja sensor(Magnetic Field Sensor)

Inglise keelne kasutusjuhend


Inglise keelne video kasutamise kohta. Video

Kasutusjuhend.(inglise keelne)

Õppeained: füüsika

Vernier magnetvälja andur mõõdab magnetvälja vektorkomponenti. Vektorkomponent näitab magnetvälja tugevust anduri tajuri lähedal. Anduri otsa on võimalik muuta, et mõõta magnetvälja, mis on anduri pikiteljega paralleelsed või risti.
Andurit on võimalik kasutada paljude magnetvälja hõlmavate eksperimentide jaoks:

1)  mõõta ja uurida Maa magnetvälja;
2)  määrata Maa magnetiline põhjasuund;
3)  Uurida magnetvälja püsimagneti läheduses;
4)  mõõta magnetvälja tugevust voolujuhtme lähedal;

 5)  mõõta magnetvälja tugevust pooli otsa lähedal;

6)  mõõta magnetvälja solenoidi avamisel; 
7)  katseliselt saab  mõõta erinevate kehade ja Maa magnetvälja, määrata
8)  Maa magnetilist põhja- ja lõunasuunda, uurida magnetvälja püsimagneti ning voolujuhtme  korral.

Mõõtepiirkonnad 0,3 mT ja 6,4 mT, eraldusvõime 0,0002 mT ja 0,004 mT. Anduri pea on 90 kraadi pööratav.

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle

 


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/mg-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=605Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.