Fotovärav(photogate)

Inglise keelne kasutusjuhend

Fotoväravaga on kaasas statiivikinnitus. Töötab koos LabQuest või LabPro andmekogujaga. Ei tööta koos GoLink andmekogujaga! Fotovaärva abil saab teha katseid, mis nõuvad täpsust.

Mõõta saab näiteks järgmisi suuruseid:

a) veereva kuuli kiirus rennis;

b) mõõta pendli perioodi pikkust;

c) määra pendli sagedust;

d) uurida vabalangemist;

e) uurida õhus toimuvaid kokkupõrkeid jne.

Õppeaine: füüsika

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • SensorDAQ
  • LabPro
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/vpg-btd/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=693

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.