Lahustunud hapniku sensor(Dissolved Oxygen Probe)

Inglise keelne kasutusjuhend

Lahustunud hapniku sensori kasutamine


Kirjeldus:

Sensorit kasutatakse vees lahustunud hapniku mõõtmiseks. Piirkond 0...14 mg/l. Sensor vjab vahel kalibreerimist.

Kalibreerimislahus

Vernier lahustunud hapniku sensori täitelahus


Õppeained: bioloogia

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


 


V


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/do-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=655

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.