CO2 sensor(CO2 Gas Sensor)

Inglise keelne kasutusjuhend

Vernier CO2 sensor kasutamine


Kirjeldus:

  Sensori mõõtepiirkond on  0...10 000 ppm ja 0...100 000 ppm. Kasutatav iseseisvalt või koos biokambriga.

Õppeained: bioloogia, keemia, geograafia,loodusõpetus, füüsika, matemaatika.

Sensori saab mõõda süsihappegaasi sisaldust erinevates protsessdides.

Tarkara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


 

Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/co2-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=650


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.