Vedelike häguse mõõtja(Turbidity Sensor)

Inglise keelne kasutusjuhend

 

 Kirjeldus:

 Vee proovide hägususe mõõtmiseks vahemikuga 0...200 NTU. Eraldusvõime 0,25 NTU.

Õppeained: keskonna alased uuringud

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle

 

Kasutatud allikad

1. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=707

2. http://www.vernier.com/products/sensors/trb-bta/

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga