GPS sensor 

Inglise keelne kasutusjuhend

 

Kirjeldus:

Sensor  võimaldab mõõtmised siduda asukohaga. Channels: 16 Update Rate: 1 Hz Acquisition Times: Hot start, open sky 4 s (typical) Cold start, open sky 42 s (typical) WAAS Capable: yes Position Accuracy: Autonomous 2.5 m CEP WAAS enabled 2.0 m CEP Max. Altitude: 18,000 m Max. Velocity: 515 m/s

Õppeained: füüsika, geograafia

Tarkvara:

  • Logger Pro
  • LabQuest 

Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/con-bta/

2. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=1088


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga