Termosensor ( Temperature Sensor)

Inglise keelne kasutusjuhend


Vernier termosensori kasutamine.

 Termosensoreid on erievaid( erinev mõõtepiirkond, juhtme pikkus jne). Sensorit saab kasutada keemias nt erinevate soojusefektie uurimiseks.

Õppeained: bioloogia, füüsika, loodusõpetus, keemia, matemaatika, geograafia

Tarkvara:

  • LabQuest 2
  • LabQuest
  • LabQuest Mini
  • Go!Link
  • SensorDAQ
  • NXT Sensor Adapter
  • LabPro
  • Vernier EasyLink
  • CBL 2
  • TI-Nspire Lab Cradle


Kasutatud allikad:

1. http://www.vernier.com/products/sensors/temperature-sensors/


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.