Loodusainete õppe paremaks omandamiseks viiakse õpe järk-järgult uurimusliku õppe tasemele. Klassiruumist väljuv õpe näitab õpilasele rohkem teadmiste kasutamist igapäevaelus. Erinevate õppeainete õppetulemuste kasutamine uurimuslike tööde läbiviimisel. Tööjuhendite koostamine, katsetamine ja hiljem ka avaldamine. Uue õppekava rakendamine kasutades mõõtmisvahendeid õpilaste uurimuslikku õppe edendamisel.