Õppekava 

IV kooliaste Füüsikakursus „Energia”
Teema: Elektrivool 

Õpitulemus:tunneb juhtme, vooluallika, lüliti, hõõglambi, takisti, dioodi, reostaadi, kondensaatori, induktiivpooli, ampermeetri ja voltmeetri tingmärke ning kasutab neid lihtsamaid elektriskeeme lugedes ja konstrueerides.

Sama teemat saab käsitleda III kooliastmes füüsika elektriõpetuses kursuses.

Mõistekaart. Pinge

Juhend õpilasele.

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.