Õppekava 

Füüsikakursus „Energia”
Teema: Elektrivool 

Põhimõiste:  kilovatt-tund. 

Õpitulemus: arvutab elektrienergia maksumust ning planeerib selle järgi uute elektriseadmete kasutuselevõttu.

Seade(andmekoguja) võimaldab mõõta 230V elektritarbijate võimsust (W, min ja max), võimsusfaktorit, voltampreid, keskmist võimsust, keskmist ühes kuus tarbitavat võimsust, tarbimise aega, tarbimise tsükleid, võrgusagedust, tarbitava elektrienergia maksumust, tarbitava elektrienergia maksumust ühes kuus, võrgupinget, RMS pinget (min ja max), voolutugevust ning RMS voolutugevust (min ja max). Andmekoguja töötab iseseisvalt (info seadme ekraanil) või koos LoggerPro või LoggerLite (kuulub komplekti) tarkvaraga. Max voolutugevus 10A.

 

Teoreetilne taust. 

Juhend õpilasele. 

Soovitused, tähelepanekud

Kasutatud allikad:

1. http://www.total.ee/?id=975&type_id=&product_id=891

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.