Juhendid on koostatud iga teema juures nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Õppematerjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.